Prihlásiť sa

Správa účtu

Odhlásiť sa

O nákupe

 1. Získaj zľavu
 2. Doprava a platba
 3. Ako nakupovať
 4. Obchodné podmienky
 5. 90 nocí na vyzkoušení matrace

Získaj zľavu

Zľavy pre všetkých. Máte záujem o špeciálne ponuky, výhodné akcie a ďalšie zľavy? Stačí jediné, zaregistrujte sa na našich stránkach a zaškrtnite súhlas so zasielaním newsletterov. Vďaka tomu budete ihneď informovaní o zaujímavých akciách, ktoré pre Vás máme nachystané. Celá registrácia Vám zaberie len chvíľu a Vy si vďaka nej môžete byť istí, že Vám neutečie žiadna z chystaných zliav. Registráciu pre odber newsletterov môžu vykonať existujúci, ako aj noví zákazníci a nákup niektorých z našich produktov nie je podmienkou.


Doprava a platba

Pri zakúpení výrobku na našom e-shope budete vyzvaní k voľbe vhodnej dopravy, alebo osobného prevzatia, a potom k zvoleniu spôsobu platby.

Doprava, osobný odber :

Pre zvolenie vhodnej dopravy sme prichystali možnosť voliť medzi:
- doprava svet spánku (pri voľbe tejto dopravy sa jedná o našu vlastnú dopravu)
- PPL
- Slovenská republika (DHL)

- osobné prevzatie BRNO - Vídeňská 112, 
- osobné prevzatie PRAHA - NC HOSTIVAŘ - Švehlova 32
- osobné prevzatie BRNO NCKP
- osobné prevzatie OSTRAVA Futurum
- osobné prevzatie Žďár nad Sázavou

Tieto možnosti však nie sú dostupné u všetkých produktov. Napr. posteľ nie je možné si osobne prevziať v BRNE NCKP. Tieto možnosti sú obmedzené parametrami produktov (váha, rozmer).

Spôsob platby:
- dobierkou
- v hotovosti či kartou na predajni
- prevodom predom na účet 

Upozornenie:
Predávajúci si vyhradzuje možnosť zmeny dopravy objednávky, podľa najvhodnejších kritérií. Napr. zámenu dopravy PPL.
Avšak cena prepravy udaná pri vytvorení objednávky musí byť zachovaná.


Ako nakupovať

 1. Nájdite si v obchode tovar, ktorý chcete kúpiť.
 2. Potom kliknite na tlačidlo "Pridať do košíka". Následne vyberte, ak chcete pokračovať v nakupovaní "späť k nákupu" alebo ak chcete objednávku dokončiť "prejsť do košíka".
 3. Ak chcete nakúpiť viac tovaru, hľadajte ďalej, prezerajte, vyberajte a ak vám do oka padne niečo ďalšie, opäť kliknite na tlačidlo "Pridať do košíka". Samozrejme môžete objednávať aj viac kusov. Vo vašom "Nákupnom košíku" vyberte v kolónke "Množstvo" požadovaný počet kusov a celková cena sa Vám prepočíta.
 4. Pokiaľ už máte definitívne vybrané a prajete si tovar objednať, kliknite v "Nákupnom košíku" na tlačidlo "Na dopravu a platbu" (ak nie ste v "Nákupnom košíku" kliknite na pravej strane "Košík").
 5. Ďalším krokom bude vybrať spôsob doručenia a typ platby. Nasledujúcim krokom bude kliknutie na "Na dodacie údaje", kde sa buď prihlásite, alebo vyplníte osobné a fakturačné údaje.
 6. Po kliknutí na tlačidlo "Na súhrn a objednanie" si skontrolujete Vašu objednávku a po odsúhlasení obchodných podmienok bude objednávka dokončená.
 7. Ak je objednávka úspešne odoslaná a zapísaná do databázy, zobrazí sa vám číslo tejto objednávky. Na Vašu e-mailovú adresu obdržíte potvrdenie objednávky. Pozor - keď vám potvrdenie objednávky elektronickou poštou nebude doručené, môže to znamenať, že sa objednávka správne neuložila do databázy. V takom prípade nás okamžite kontaktujte.
 8. Zásielka, ktorú dostanete bude obsahovať daňový doklad. Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli nakupovať práve u nás.

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky
korporácia 
LUCATEC GROUP s.r.o.
IČ: 02695511 se sídlem Brno, Žabovřeská 71/10, PSČ 603 00, 
zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 82174 
pre predaj tovaru on-line v internetovom obchode www.svetspanku.sk

 

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sú platné pre nákup v internetovom obchode shop.svetspanku.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je LUCATEC GROUP sro, IČO: 02695511 so sídlom Brno, Žabovřesky 71/10, PSČ 603 00, zapísaná vo verejnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne, oddiel C, vložka 82174 (ďalej len "predávajúci") a kupujúceho. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi vyššie uvedeným predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci alebo" zákazník ") prostredníctvom internetového obchodu www.svetspanku.sk predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.svetspanku.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).
1.3. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Ak zmluvnou stranou nie je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.
1.4. Zmluvný vzťah medzi korporáciou a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "zákazník") vzniká prostredníctvom komunikačných prostriedkov, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti strán (ďalej len "prostriedky komunikácie na diaľku").
1.5. Zákazník súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám podľa aktuálneho sadzobníka dodávateľa.
1.6. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
1.7. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho alebo kupujúceho, možno zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku.
1.8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci doplniť či zmeniť. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
1.9. Informácie poskytnuté v súlade s ust. § 1811 ods. 2, § 1820 ods. 1 a § 1826 ods. 1 Občianskeho zákonníka:
a) totožnosť, prípadne telefónne číslo alebo adresa pre doručovanie elektronickej pošty alebo iný kontaktný údaj: Tomáš Knotek, tel .: (+420) 543 212 855, e-mail: webmaster@svetspanku.cz;
b) označenie tovaru alebo služby a opis ich hlavných vlastností: matrace - slúžiace na ležanie pri spánku, postele - slúžiace ako rám pre rošt a matrac, rošty - slúžiace ako vhodný podklad pod matrace, lôžkoviny - slúžiace na prikrytie počas spánku, alebo uloženie hlavy na nich, na webovom rozhraní www.svetspanku.sk
c) cenu tovaru alebo služby, prípadne spôsob jej výpočtu vrátane všetkých daní a poplatkov: cena za tovar či služby je vždy uvedená u konkrétneho tovaru alebo služby vrátane informácie o tom, či je cena s / bez DPH (v prípade uvedenia ceny bez DPH je následne uvedená aj cena s príslušnou DPH sadzbou);
d) spôsob platby a spôsob dodania alebo plnenia: viď nasledujúce ustanovenie týchto obchodných podmienok;
e) náklady na dodanie: špecifikované v nasledujúcom ustanovení týchto obchodných podmienok (ak tieto náklady nemožno určiť vopred, môžu byť dodatočne účtované podľa sadzobníka prevádzkovateľa poštových či iných doručovacích služieb);
f) údaje o právach vznikajúcich z chybného plnenia, ako aj o právach zo záruky a ďalšie podmienky na uplatňovanie týchto práv: pozri. nasledujúce ustanovenia týchto obchodných podmienok;
g) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku: náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby aktuálneho nomenklatúrneho zákazníkovho dodávateľa,
i) podmienky, lehotu a postupy na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy: viď nasledujúce ustanovenie týchto obchodných podmienok;
j) informácie o nákladoch spotrebiteľa spojených s vrátením tovaru v súvislosti s odstúpením od zmluvy, aj nákladoch za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou: viz. nasledujúce ustanovenie týchto obchodných podmienok;
k) údaj o povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo: viď nasledujúce ustanovenie týchto obchodných podmienok;
l) či uzatvorená zmluva bude u neho uložená a či k nej umožní spotrebiteľovi prístup: obchodné podmienky, objednávku a evidenciu platby a využitie služby korporácie eviduje a na vyžiadanie zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v zmysle ust. § 419 Občianskeho zákonníka, poskytne údaje z tejto evidencie (údaje budú poskytnuté v elektronickej podobe - scan listín);
m) o jazykoch, v ktorých možno zmluvu uzavrieť: zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku;
n) o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy: zmluva sa uzatvára prostredníctvom webového rozhrania www.svetspanku.sk, pričom zákazník je webovým rozhraním vedený jednotlivými krokmi objednania služby či tovaru;
o) o možnostiach zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky: zákazník je webovým rozhraním vedený jednotlivými krokmi objednania služby či tovaru a má možnosť si zadané údaje a údaje pred podaním objednávky skontrolovať a opraviť; pred podaním objednávky je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil.
p) so sťažnosťami sa zákazník môže obrátiť na zodpovedného vedúceho: Tomáš Knotek, (+420) 543212855, obchod@svetspanku.sk. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažností sa zákazník môže obrátiť na príslušný štátny orgán. Ostatné skutočnosti sú zrejmé z kontextu a z obsahu webového rozhrania www.svetspanku.sk

1.10 "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. "2. Vymedzenie pojmov

2.1. Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.
2.2. Dodávateľ / predávajúci - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
2.3. Kupujúci / spotrebiteľ - každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná,
2.4. Kupujúci / nie spotrebiteľ - je osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

 

3. Uzavrenie kúpnej zmluvy

3.1. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej zmluvy.
3.2. Webové rozhranie obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien za jednotlivé tovary alebo služby. Ceny tovarov a služieb sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov (okrem dopravy a poštovného).
3.3. Webové rozhranie obchodu informuje tiež kupujúceho o balnom a nákladoch súvisiacich s dopravou po Slovenskej republike. Individuálne možno dojednať ceny pre dopravu tovaru do zahraničia.
3.4. Ceny tohto tovaru a služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť korporácie uzavrieť so zákazníkom zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
3.5. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Všetky ponuky predaja tovaru a služieb umiestnené vo webovom rozhraní sú teda nezáväzné a korporácie nie je povinná uzavrieť zmluvu ohľadom tohto tovaru či služieb. Podanie objednávky tovaru či služieb je možné urobiť vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, prípadne telefonicky či e-mailom.
3.6. Všetky objednávky sú záväzné. Podaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
3.7. Kupujúci môže využiť nasledujúce spôsoby vytvorenia objednávky:
a) využitím on-line formulára na stránkach internetového obchodu
b) e-mailom - objednávku môžete poslať na e-mailovú adresu obchod@svetspanku.sk
c) faxom - objednávku môžete faxovať na telefónne číslo +420543212126 v prípade voľby spôsobu objednania prostredníctvom on-line formulára pre objednanie tovaru alebo služby vyplní zákazník objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
a) objednávanom tovaru či službe (objednávaný tovar či službu "vloží" zákazník do elektronického nákupného košíka webového rozhrania),
b) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru alebo služby, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru,
c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb (ďalej spoločne len ako "objednávka").
V prípade, že kupujúci zvolí variantu pre objednanie tovaru b) či c), potom pre odoslanie objednávky prostredníctvom e-mailu, či faxu je kupujúcemu doporučené uviesť nasledujúce údaje pre správne vybavenie objednávky:
a) Meno, priezvisko
b) adresa, dodacia adresa pokiaľ je rozdielna od fakturačnej adresy
c) e-mail
d) telefonické spojenie, nutné pre prípadné zmeny typu tovaru
e) prípadné doplňujúce údaje
3.8. Po odoslaní objednávky a jej následnom spracovaní bude kupujúcemu e-mailom odoslané potvrdenie o jej prijatí. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, okamžite kontaktujte predávajúceho e-mailom alebo telefonicky (viď. sekcia kontakty).
3.9. V prípade, že zákazník zvolí spôsob odoslania objednávky prostredníctvom on-line formulára, potom má možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil (zadal), a to aj s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky, to všetko pred samotným odoslaním objednávky. Na odoslanie objednávky po kontrole údajov kupujúceho použije zákazník tlačidlo "Odoslať", po ktorého stlačení dôjde k odoslaniu objednávky. Údaje, ktoré boli kupujúcim v objednávke uvedené, sú korporácií považované za správne a korporácia nie je povinná overovať ich pravdivosť. Korporácia bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa zákazníka"). Korporácia nezodpovedá za škodu vzniknutú chybným uvedením údajov zákazníkom.
3.10. Korporácia sa zaväzuje doručiť zákazníkovi objednaný tovar či poskytnúť objednané služby a zákazník sa zaväzuje korporácii objednaný tovar alebo služby uhradiť v plnej výške.
3.11. Korporácia je vždy oprávnená spravidla e-mailom či telefonicky v závislosti na špecifikácii objednávky požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky.
3.12. Zmluvný vzťah medzi stranami vzniká okamžikom odoslania objednávky (nie teda až po potvrdení objednávky). Akceptácia (potvrdenie) objednávky je vykonaná spravidla prostredníctvom e-mailu, výnimočne môže byť vykonaná aj telefonicky.
3.13. K prechodu vlastníckeho práva k tovaru z predávajúceho na kupujúceho dochádza až zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.
3.14. Všetok tovar je vyrábaný na zákazku, avšak bežné rozmery sú predoobjednávané, teda skladom.
3.15. Väčšinu ponúkaných výrobkov je schopný predávajúci rozmerovo prípadne farebne upraviť podľa požiadaviek kupujúceho. Stačí zaslať požiadavku na konkrétny výrobok vrátane opisu rozmerovej úpravy.
3.16. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude prevádzkovateľom stornovaná.
3.17 Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že spory, ktoré vznikajú zo zmlúv, kde na jednej strane stojí podnikateľ a na druhej strane spotrebiteľ, je možné riešiť mimosúdne. Ide o spôsob riešenia sporov mimo všeobecné súdy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.4. Storno objednávky

4.1. Kupujúci má právo na zrušenie objednávky pred jej zabalením a vyexpedovaním bez akýchkoľvek sankcií a poplatkov. Storno objednávky musí byť oznámené predávajúcemu telefonicky alebo emailom (viď. kontakty). V prípade, že zákazník zruší objednávku: a) a tovar už bolo zabalený a odoslaný, má korporácia právo požadovať úhradu nákladov na zabalenie a odoslanie tovaru, b) a tovar už bolo zabalený, môže korporácia požadovať úhradu nákladov vzniknutých so zabalením tovaru, c) a tovar nebol zabalený ani odoslaný, nebude vyžadovaný žiadny poplatok.

 

5. Cena za tovar

5.1. Cena tovaru nezahŕňa náklady spojené s jeho zabalením a ďalej nákladmi na dopravu. S týmito nákladmi je zákazník vopred oboznámený v obchodných podmienkach predávajúceho, rovnako ako v objednávkovom formulári a včas pred odoslaním objednávky sú mu všetky náklady preto známe. Pred odoslaním objednávkového formulára je kupujúci oboznámený s celkovou cenou za tovar, vrátane DPH a nákladov spojených s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou za tovar aj náklady spojené s dodaním a balením tovaru.
5.2. V prípade bezhotovostnej platby je tovar kupujúcemu odoslaný až po uhradení kúpnej ceny, výnimočne po dohovore skôr. Splatnosť kúpnej ceny v hotovosti alebo na dobierku pri odoslaní tovaru k zákazníkovi nastáva pri prevzatí tovaru.
5.3. Pokiaľ zákazník kúpnu cenu neuhradí, bude objednávka predávajúcim stornovaná a tovar ponúknutý k ďalšiemu predaju, ak sa strany nedohodnú inak. Rovnaký postup platí aj v prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob doručenia osobný odber a platbu v hotovosti na adrese predávajúceho.
5.4. V prípade, že zákazník zvolí spôsob platby prevodom, je povinný uhradiť cenu tovaru spoločne s variabilným symbolom platby, inak nebude predávajúci schopný platbu správne identifikovať a úspešne vybaviť objednávku. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť cenu za tovar splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet korporácie.
5.5. Korporácia je oprávnená, najmä v prípade, že zo strany zákazníka nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky podľa čl. 3.11, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru zákazníkovi. Použitie ustanovenia § 2119 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, strany vylučujú.
5.6. Predávajúci vystaví kupujúcemu k vykonanej platbe na základe kúpnej zmluvy daňový doklad. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a odovzdá kupujúcemu spoločne s tovarom.
5.7. V prípade, že by predávajúci mal zvýšené investície na kupujúceho objednaný tovar, ktoré má atypický rozmer, morenie a pod., je v týchto výnimočných prípadoch predávajúci oprávnený vyžadovať od kupujúceho 10% zálohu na objednaný tovar. V prípade, že by obchod z dôvodu na strane predávajúceho nebol realizovaný, predávajúci vráti prijaté finančné prostriedky na účet kupujúceho bez zbytočného odkladu.
5.8. V prípade, že predávajúci poskytuje zľavy z ceny tovaru alebo služby, nemožno tieto zľavy vzájomne kombinovať, ak predávajúci nestanoví inak.
5.9. Zľavy internetového obchodu sú brané ako zľavové kupóny, každý kupón obsahuje kód, ktorý pri zadaní v internetovej objednávke odpočíta danú hodnotu kupónu. Kupónové zľavy môžu byť vyjadrené zľavovou čiastkou, alebo zľavou v percentách.

 

6. Platobné podmienky

6.1. Kupujúci má k dispozícii niekoľko možností platby, a síce: a. v prípade tovaru v hotovosti na dobierku v mieste určenom zákazníkom v objednávke, teda v mieste, kam je tovar objednaný kupujúcim doručovaný b. bezhotovostne prevodom na účet korporácie vedený v Československej obchodnej banea, as, číslo účtu v €: č. 271834859/0300 IBAN: CZ36 0300 0000 0002 7183 4859 BIC: TATRSKBX (ďalej len "účet korporácie"), a to na podklade daňového dokladu vystaveného predávajúcim. c. v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese d. bezhotovostne on-line platobnou kartou

6.2. Cenník spôsobov platby:
a. dobierka: 0€
b. prevodom vopred na účet: 0€
c. v hotovosti na predajni: 0€
d. on-line platobnou kartou: 0€  

 

7. Doprava tovaru

7.1. Dodacia lehota pre dodanie tovaru beží od potvrdenia záväznej objednávky tovaru za predpokladu včasného dodania všetkých podkladov a informácií, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie objednávky predávajúcim.
7.2. Tovar je dodávaný balíkom podľa voľby zákazníka. Predávajúci je oprávnený po dohovore s kupujúcim zmeniť spôsob dopravy tovaru s ohľadom na povahu tovaru.
7.3. Objednaný tovar skladom bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho doručený v čo najkratšom čase, zvyčajne do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 20 pracovných dní, a to v prípade platby dobierkou alebo od doručenia platby. V prípade dlhšej dodacej doby bude zákazník informovaný a bude s ním konzultovaná možnosť ďalšieho postupu, prípadne má potom kupujúci tiež právo od zmluvy odstúpiť, a to bez akýchkoľvek sankcií.
7.4. Väčšina objednávaného tovaru nie je vedená skladom a vzhľadom k jeho rozmanitosti - výber rozmeru, farieb prevedenie atď. - je vyrábané na zákazku, tzn. podľa prijatých objednávok zákazníkov je ešte len zadávaný do výroby. O tom, že bude tovar vyrabaný na zákazku, je kupujúci informovaný priamo v texte pri tovare. Platí, že ak je pri tovare vzorkovník, z ktorého si môže kupujúci vybrať tovar v rôznych prevedeniach - rozmeroch, farbách, čalúneniach, je vyrábaný na zákazku. Tovar, ktorý je potrebný vyrobiť na zákazku, bude dodaný podľa dostupnosti a prevádzkových možností tiež v čo najkratšom čase, spravidla do 3-6 týždňov. V niektorých prípadoch, s ohľadom na náročnosť prevedenia a dostupnosť materiálov, môže byť doručený neskôr. Termín doručenia tovaru objednaného na zákazku však bude vždy vopred zákazníkovi potvrdený.
7.5. V prípade voľby platby vopred na účet korporácie bude tovar zákazníkovi odoslaný až po zaplatení celej čiastky za tovar vrátane nákladov spojených s dopravou.
7.6. V prípade, že si kupujúci tovar zaslaný na ním uvedenú adresu z dôvodov na jeho strane nevyzdvihne, aj pokiaľ bude požadovať opätovné doručenie zásielky, alebo doručenie zásielky iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke a predávajúci tovar už odoslal, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia či nevyzdvihnutím tovaru. Pri nevyzdvihnutím tovaru má predávajúci právo požadovať náklady vzniknuté s balením a dopravou tovaru, ktoré vynaložil na dopravu k zákazníkovi.

7.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať záznam o porušení zásielky. Bez tohto môže byť zákazníkovho reklamácia neúspešná. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od prepravcu prevziať. Ak teda došlo k viditeľnému porušeniu zásielky alebo vniknutí do zásielky, je nevyhnutné s prepravcom spísať záznam o škode na zásielke. Je nevyhnutné čo najskôr kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo emailom. V prípade nedodržania tohto postupu nie je možné žiadať dodanie chýbajúceho alebo poškodeného tovaru.
7.8. Pri dodaní tovaru je po kupujúcom zvyčajne prepravcom žiadané podpísanie tzv. dodacieho listu. Podpisom dodacieho listu zákazník potvrdzuje, že zásielka tovar spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.
7.9. Na zákazníka prechádza vlastnícke právo okamihom potvrdenie preberacieho protokolu (dodacieho listu) dopravcovi, teda prevzatím tovaru. Po prevzatí zásielky sa prípadné reklamácie riešia priamo s dopravcom.
7.10. Postup v prípade, že je zásielka poškodená dopravcovom:
a. poškodenie zásielky je potrebné nahlásiť do 3 pracovných dní od dátumu doručenia zásielky
b. v prípade poškodenia obalu pri preprave je nutné spísať zápis o poškodení priamo s vodičom
c. vždy je potreba uviesť kompletnú adresu doručenia, telefonický kontakt, číslo reklamovanej zásielky a čo bolo poškodené, prípadne obsah zásielky.
d. následne budete kontaktovaní ohľadom spísania zápisu o škode
e. so zásielkou nesmie byť manipulované a to vrátane výplní a ďalšieho obsahu do doby, než dôjde k dokumentácii škody

Postup v prípade, že je zásielka poškodená DOPRAVOU SVĚTSPÁNKU.CZ:
V prípade, že bola zásielka poškodená prepravou, kontaktujete bezodkladne reklamačné odddelenie svetspanku.sk, a to emailom, telefonicky alebo poštou:
a. reklamace@svetspanku.sk
b. +420 543 212 855
c. svetspanku.cz, LUCATEC GROUP s.r.o., Viedenská 112, 619 00 Brno, ČR
7.11. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
7.12. Osobitné dodacie podmienky svetspánku.sk: dodanie tovaru za prvé uzamykateľné dvere nehnuteľnosti.
7.13. Cena dopravy je platná len na území Slovenskej republiky.
7.14. Ceny poštovného a balného

skupina tovaru / spôsob dodania
postele
matrace
lôžkoviny
rošty
komplety
ČR - osobné prevzatie Brno - Vídeňská
0€
0€
0€
0€
0€
ČR - osobné prevzatie Ostrava 
0€
0€
0€
0€
0€
ČR - osobné prevzatie Olomouc CITY
nemožno
0€
0€
nemožno
nemožno
SR - osobné prevzatie - Ružomberok Áčko
0€
0€
0€
0€
0€
SR - doprava světspánku.cz
50€
15€
5€
15€
50€
SR - dopravca
80€
15€
5€
15€
80€

 

8. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

8.1. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
8.2. Spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní, a to bez udania dôvodu a akejkoľvek sankcie. Lehota podľa prvej vety plynie odo dňa uzavretia zmluvy a ak ide o a) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru, b) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, alebo c) zmluvu, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.
8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v uvedenej lehote, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@svetspanku.sk. V tomto prípade kupujúci oznámi predávajúcemu, že odstupuje od kúpnej zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu.
8.4. Predávajúci poskytuje pre odstúpenie zákazníka od kúpnej zmluvy aj vzorové poučenie o práve zákazníka - spotrebiteľa na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Zb. Toto poučenie je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok.

Vzorové poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo odstúpiť od zmluvy

1.1 Do 14 dní má kupujúci právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu.

1.2 Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni
a) uzavretí zmluvy,
b) v prípade uzavretia kúpnej zmluvy: keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar.,
c) v prípade uzatvorenia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí: keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme poslednú dodávku tovaru, alebo
d) v prípade uzatvorenia zmluvy na pravidelné dodávky tovaru počas vymedzeného obdobia: keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme prvú dodávku tovaru.

1.3 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať LUCATEC GROUP sro, Žabovřesky 71/10, Brno, tel .: +420543212855, email: obchod@svetspanku.sk formou jednostranného právneho rokovania, a to buď listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom. Kupujúci môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

1.4 Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti predávajúci kupujúcemu obdržané finančné prostriedky bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bolo doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, a to všetky platby, ktoré predávajúci od kupujúceho dostal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania predávajúcim ponúkaný). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý bol kupujúcim zvolený pre pôvodnej transakcii, ak kupujúci výslovne neurčil inak. Kupujúcemu tým nevzniknú žiadne ďalšie náklady. Platba bude kupujúcemu vrátená až po obdržaní vráteného tovaru alebo skôr, ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal späť, a to podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od tejto zmluvy, kupujúci zašle späť alebo ho odovzdá na adrese LUCATEC GROUP s.r.o., Viedenská 112, Brno, tel .: +420543212855. Lehota sa považuje za zachovanú, ak zákazník odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

2.3 Kupujúci nesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

2.4 Kupujúci zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
8.5. Vzorový formulár na odstúpenie od zmlúv uzavretých dištančným spôsobom v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Zb.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

LUCATEC GROUP s.r.o.
Žabovřesky 71/10
603 00 Brno
e-mail: obchod@svetspanku.sk

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

- Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.

8.6. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.
8.7. Tovar by mal byť predávajúcemu vrátený, pokiaľ možno, nepoškodený a neopotrebovaný a ak je to možné, v pôvodnom obale.
8.8. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti zákazníkovi prijaté penažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým zákazník súhlasil. Kupujúcemu však tým nevzniknú ďalšie náklady.
8.9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dopravy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti zákazníkovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru (následné vrátenie tovaru predávajúcemu však vykonáva zákazník na vlastné náklady).
8.10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, že tovar ním vrátený bude poškodený či zničený, vzniká predávajúcemu voči zákazníkovi právo na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na náhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.
8.11. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než zákazník tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar korporácii odoslal.
8.12. Vo vlastnom záujme zašle zákazník tovar späť ako poistenú zásielku a zvolí vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.
8.13. V niektorých prípadoch môže predávajúci kupujúcemu poskytnúť darček. V tomto prípade je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.
8.14. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:
a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,
d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,
e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného vykonania iných ako vyžiadaných opráv či dodania iných ako vyžiadaných náhradných dielov,
g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,
j) o ubytovaní, doprave, stravovaní alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,
k) uzatvárané na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo
l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

 

9. Práva z vadného plnenia

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.
9.2. Kto plní za úplatu inému, je zaviazaný plniť bez vád s vlastnosťami zmienenými alebo obvyklými tak, aby bolo možné použiť predmet plnenia podľa zmluvy, a ak je stranám známy, aj podľa účelu zmluvy. Ak je splnená vadne, má zákazník právo z chybného plnenia.
9.3. Predávajúci sa zaväzuje plniť v strednej kvalite, ak nie je medzi stranami dohodnutá akosť iná.
9.4. Predávajúci plní vadne najmä vtedy:
a) poskytne aj predmet plnenia, ktorý nemá stanovené alebo dohodnuté vlastnosti,
b) neupozorní na vady, ktoré predmet plnenia má, hoci sa pri takomto predmetu zvyčajne nevyskytujú,
c) uistí zákazníka v rozpore so skutočnosťou, že predmet plnenia nemá žiadne vady, alebo že sa vec hodí k určitému užívaniu, alebo
d) scudzí aj cudziu vec neoprávnene ako svoju.
9.5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
a) má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
c) tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
e) tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
9.6. Ustanovenia uvedené v čl. 9.5 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
9.7. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec mala vada už pri prevzatí.
9.8. Vec je chybná, pokiaľ nebola dodaná v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedeniach vhodných pre účel zjavný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Za chybu sa považuje aj plnenie inej veci.
9.9. Kupujúci nemá práva z chybného plnenia, ak ide o vadu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí, ak ho uistil predávajúci výslovne, že vec je bez chýb, alebo zastrel vadu ľstivo.
9.10. Kupujúci by mal vec podľa možnosti prehliadnuť čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci a presvedčiť sa o jej vlastnostiach a množstve.
9.11. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:
a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.
9.12. Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámia zákazníkovi, že vady neodstráni, môže zákazník požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.
9.13. Nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
9.14. Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, má zákazník právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.
9.15. Dokiaľ zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie zákazníkovi spôsobiť neprimerané náklady.
9.16. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže zákazník zmeniť bez súhlasu korporácie.
9.17. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí, a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci,
b) použil kupujúci vec ešte pred objavením vady,
c) nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo
d) predal kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; stalo sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.
9.18. Neoznámil zákazník vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.
9.19. Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak predávajúci nestanoví lehotu dlhšiu. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenému k veci alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť.
9.20. Toto sa však neuplatňuje
e) u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
f) na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,
g) u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo
h) ak to vyplýva z povahy veci.
9.21. Právo z chybného plnenie zákazníkovi nepatrí, ak zákazník pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak zákazník vadu sám spôsobil.
9.22. Práva z chybného plnenia nemožno vzťahovať na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním ani na poškodenie v dôsledku manipulácie vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu apod.
9.23. Neoznámil kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná.
9.24. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju zákazník mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci. K tomu súd prihliadne len na námietku predávajúceho, že vada nebola včas oznámená. Predávajúci však nemá právo na námietku, ak je vada dôsledkom skutočnosti, o ktoré predávajúci v čase odovzdania veci vedel alebo musel vedieť.
9.25. Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z chybného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúce údaj, poprípade i ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti.
9.26. Ak je to potrebné, vysvetlí predávajúci v potvrdení zrozumiteľným spôsobom obsah, rozsah, podmienky a trvanie svojej zodpovednosti aj spôsob, akým je možné uplatniť práva z nej plynúce. V potvrdení predávajúci zároveň uvedie, že ďalšie práva zákazníka, ktoré sa ku kúpe veci viažu, nie sú dotknuté. Nesplnenie týchto povinností nie je na ujmu platnosti potvrdenia.
9.27. Ak tomu nebráni povaha veci, možno toto potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim uvedené údaje.
9.28. Dojednajú si predávajúci a kupujúci skrátenie doby pre uplatnenie práv z chybného plnenia, neprihliada sa k takémuto dojednania. To neplatí, ak strany skrátili túto dobu na polovicu zákonnej doby pri kúpe už použitého spotrebného tovaru; dohodli si skrátenie väčšie, platí za dohodnutú polovicu zákonnej doby.
9.29. Právo z chybného plnenia zákazníkovi nepatrí, ak zákazník pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak zákazník vadu sám spôsobil.
9.30. Práva z vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v potvrdení uvedená iná osoba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre zákazníka bližšom, uplatní zákazník právo na opravu u toho, kto je určený na vykonanie opravy. Osoba takto určená na opravu vykoná opravu v lehote dohodnutej medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe veci.
9.31. Ak uplatní zákazník právo zo chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.
9.32. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je predávajúci povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný zákazníkovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy zákazník právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady.
9.33. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa korporácie so zákazníkom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
9.34. Po skončení reklamácie pokračuje pôvodná záručná doba, ktorá bola reklamáciou prerušená.
9.35. Pre reklamáciu nás prosím kontaktujte písomne ​​listom, telefonicky +420 543 212 855, e-mailom reklamace@svetspanku.sk, alebo osobne na adrese Vídeňská 112, Brno 61900, ČR
9.36. Za situácie, kedy je potrebné tovar zaslať predávajúcemu, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar dôkladne zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.
9.37. Tovar k reklamácii pošlite prosím bežným obchodným balíkom na adresu: Viedenská 112, Brno 61900, ČR
9.38. Súčasťou reklamácie by malo byť priloženie dokladu o kúpe a popis závady.
9.39. Predávajúci kupujúceho upozorňuje, že tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.
9.40. Po vybavení reklamácie bude predávajúci zákazníka najčastejšie telefonicky, e-mailom, prípadne listom kontaktovať.
9.41. V prípade, že predávajúci poskytol zadarmo k nákupu benefit vo forme darčeku, nevzťahuje sa na taký darček právo spotrebiteľa.
9.42. Špecifikácia matracov: Matrace majú pevný alebo snímateľný poťah - pri manipulácii so snímateľným poťahom je nutné dbať na to, aby návlek ani jadro matraca neboli poškodené nevhodným postupom snímania a navliekaním poťahu. Matrac je nutné ošetrovať podľa symbolov všitých do lemu každého matraca. Nie je vhodné, aby matrac bola vystavený žiareniu, ktoré urýchľuje blednutie poťahu matraca. Matrac je nutné čistiť iba výrobkami na to určenými a je nutné dbať na návod výrobcu čistiaceho prostriedku. Matrac je jedenkrát mesačne nutné povysávať od prachu a v zmysle jej pozdĺžnej osi otočiť. Je nutné dbať na správnu voľbu podložky alebo roštu matraca podľa jej typu. U komprimovaných matracov je nutné nechať matrac po vybratí z obalu v kľudovom stave po dobu 48 hodín bez záťaže.
Matrac musí byť hygienicky čistý, znečistený biologickým materiálom, exkrementami a krvou nebude k reklamácii prijímaný. V prípade matracov nemožno uznať zodpovednosť za vady vzniknuté mechanickým poškodením, neodbornou inštaláciou, neodborným zaobchádzaním, ďalej používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredia alebo iným parametrom stanoveným výrobcom (napr. na spojenie jadra matraca o rozmere nad 200x90cm z viacerých dielov, tolerancia rozmerov a tuhosti matraca, farby, a pod.), na vady tovaru spôsobené živlami, na vady tovaru vzniknuté poškodením v dôsledku, nadmerného zaťažovania alebo používanie v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, opotrebenie spôsobené bežným užívaním matraca, na vyblednutie dezénu poťahové látky, na škody vzniknuté dodatočnou úpravou tovaru spotrebiteľom.
9.43. Špecifikácia roštov: Uvedeným rozmerom roštu je rozmer rámu, do ktorého je rošt určený. Presný rozmer roštu je vždy menší.
9.44. Predávajúci týmto informuje kupujúceho, že spory, ktoré vznikajú zo zmlúv, kde na jednej strane stojí podnikateľ a na druhej strane spotrebiteľ, je možné riešiť mimosúdne. Ide o spôsob riešenia sporov mimo všeobecné súdy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/10. Ochrana osobných údajov

10.1. Osobné údaje zákazníkov sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.
10.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov za účelom vybavenia jeho objednávky, výkonu práv a povinností z kúpnej zmluvy plynúcich, rovnako ako pre účely vedenia užívateľského účtu, a to v nasledujúcom rozsahu: firma, IČ, DIČ, meno, priezvisko, poštová adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej len "osobné údaje").
10.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ako aj zasielaní obchodných oznámení a informácií zákazníkovi. Súhlas so spracovaním osobných údajov však nie je podmienkou pre uzatvorenie kúpnej zmluvy. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese webmaster@svetspanku.sk
10.4. Všetky údaje získané od zákazníkov sú používané výhradne pre vnútornú potrebu predávajúceho a nikdy nebudú poskytované tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru, ďalej banka, ktorá sa podieľa na vybavení objednávky (splátkový predaj). Faktúry môžu byť odovzdané subjektom, ktoré sú oprávnené tieto doklady kontrolovať (správcu dane a pod.)
10.5. Zákazník berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že prípadná chyba v uvedení osobných údajov nemôže ísť na ťarchu predávajúceho.
10.6. Spracovaním osobných údajov zákazníka môže byť predávajúcim poverená tretia osoba ako spracovateľ osobných údajov.
10.7. Zákazník má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
10.8. Kupujúci má právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a je tak oprávnený požiadať predávajúceho o vymazanie svojich osobných údajov z databázy. Zákazník tak vykoná doručením e-mailovej správy so žiadosťou o odstránenie z databázy na e-mail: webmaster@svetspanku.sk alebo písomne ​​na adresu: Viedenská 112, Brno 61900, ČR. V prípade neodvolania súhlasu budú osobné údaje spracovávané po dobu neurčitú.
10.9. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
10.10. Zákazník súhlasí s ukladaním tzv. Cookies do jeho počítača. V prípade, že je objednávku na webovej stránke predávajúceho možné vykonať a práva a povinnosti predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
10.11. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo ním poverené osoby vykonávajú spracovanie osobných údajov v rozpore s právnymi predpismi, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, alebo požadovať, aby predávajúci alebo ním poverená osoba na spracovanie odstránili takto vzniknutý stav. Taktiež pre prípad, že kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci je oprávnený za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
10.12. Predávajúci splnil povinnosť registrácie na Úrade na ochranu osobných údajov.

 

11. Používateľský účet

11.1. Predávajúci na webových stránkach umožňuje registráciu zákazníka za účelom lepšej použiteľnosti stránok. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže zákazník pravidelne odosielať objednávky predávajúcemu (ďalej len "používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

11.2. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.
11.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. V prípade takéhoto konania nezodpovedá predávajúci za škodu zákazníkovi tým vzniknutú.
11.4. Predávajúci je oprávnený používateľský účet zrušiť, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj účet dlhšie ako tri roky nevyužíva.
11.5. Zákazník je povinný pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru uvádzať vždy správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nenesie náklady spojené s chybnými údajmi poskytnutými kupujúcim.

 

12. Záverečné ustanovenie

12.1. Kúpna zmluva je uzatvorená a obchodné podmienky vyhotovené v slovenskom jazyku.
12.2. V prípade existencie medzinárodného prvku v právnom vzťahu (tj. vtedy keď predávajúci bude mať sídlo v inom štáte, než bude bydlisko kupujúceho) strany dojednávajú, že sa práva a povinnosti z tohto vzťahu vyplývajúce riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Spotrebiteľ tiež v takom prípade nesmie byť (v súlade s čl. 5 Oznámenie MZV č. 64/2006 Sb.ms o pristúpení k Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvorenom na podpis v Ríme 19. júna 1980) v dôsledku tejto voľby práva zbaviť zamestnanca ochrany, ktorú mu poskytujú imperatívne normy štátu, v ktorej má obvyklý pobyt, pokiaľ
- uzavretie zmluvy v tejto krajine predchádzala osobitná ponuka spotrebiteľovi alebo reklama a spotrebiteľ v tomto štáte uskutočnil všetky kroky potrebné z jeho strany na uzavretie zmluvy, alebo
- druhá strana alebo jeho zástupca prevzal objednávku spotrebiteľa v tejto krajine, alebo
- zmluva je zmluvou o kúpe tovaru a spotrebiteľ cestoval z tejto krajiny do inej krajiny, kde zadal objednávku, ak bola táto cesta zabezpečil predávajúci s cieľom podnietiť spotrebiteľov ku kúpe.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.
12.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.
12.5. Informácie o tovare zverejnené na webových stránkach predávajúceho môžu byť sčasti preberané od tretích strán (výrobcov, distribútorov ...), môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
12.6. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.
12.7. Náklady na použitie telekomunikačných prostriedkov sú v bežnej výške, hradí ich zákazník a zodpovedajú tarifom telekomunikačných služieb zákazníka či tarifom dodávateľov iných služieb, ktoré zákazník využíva.
12.8. Obchodné podmienky sú platné a účinné v deň odoslania objednávky, predávajúci si však vyhradzuje právo obchodné podmienky zmeniť. Staršie verzie obchodných podmienok sú však archivované a môžu byť na požiadanie e-mailom poskytnuté.
12.9. Predávajúci môže poskytovať na tovar zľavy. Ceny pri tovare v akcii platia do vypredania zásob tohto akčného tovaru.
12.10. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho používateľskom účte.


90 nocí na vyzkoušení matrace

Nákup matrací s jistotou a bez rizika. S touto službou si můžete vybrané matrace vyzkoušet až po dobu 90 nocí. Pokud s ní nebudete spokojeni, bude nepoškozená a bez známek znečištění, můžete ji vyměnit za jinou nebo vrátit. Platí pro rozměry 200x90cm.
Tato možnost platí pouze pro vybrané a označené matrace z našeho sortimentu v případě nákupu služby 90 nocí na vyzkoušení současně s matrací.

Podmínky služby 90 nocí na vyzkoušení matrace
1. LUCATEC GROUP s.r.o., IČ: 02695511 se sídlem Brno, Žabovřeská 71/10, PSČ 603 00, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 82174 (dále jen „prodávající“) zaručuje kupujícímu možnost výměny či vrácení vybraných matrací ze sortimentu prodávajícího v prodloužené lhůtě až 90 dní od nákupu, a to za splnění následujících podmínek:

2. Kupující objedná, případně koupí, současně s výrobkem i službu 90 nocí na vyzkoušení za cenu stanovenou prodávajícím. Tato služba nelze koupit ke všem matracím a nelze zakoupit dodatečně.

3. Kupující o využití této služby požádá v době 20-90 dní od nákupu (fakturace). Před ani po této době nelze službu uplatnit.

4. Matrace nebude při vracení znečištěná ani poškozená a bude kupujícím dodána na prodejnu prodávajícího. Pro tento účel doporučujeme uschovat původní obal matrace.

5. V případě výměny za dražší matraci kupující doplatí rozdíl ceny.

6. V případě výměny za levnější matraci, nebo vrácení matrace, bude rozdíl ceny vrácen kupujícímu bezhotovostním převodem na bankovní účet, který kupující písemně uvede při uplatnění služby.

7. Prodávající si ve výjimečných případech (například silné znečištění nebo poškození matrace) vyhrazuje právo službu neposkytnout, případně vyčíslit poplatek za uvedení matrace do původního stavu. V případě využití tohoto práva bude kupujícímu částka ve výši zaplacené ceny za službu vrácena.

8. Výměnu nebo vrácení může každý zákazník uplatnit jen jednou.

9. V rámci využití služby 90 dní na vyzkoušení není možno využít dopravu druhé matrace zdarma. Doprava bude prodávajícím vždy účtována.

10. Tyto podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Tento tovar bol vložený do košíku

bez DPH

Celková cena: